Dekt de titel wel de lading ?

Waar we vandaan komen.

Hoe was het ook weer ?

Leerling, gezel en meester .

Simpeler kan het niet. Een vak leren en afhankelijk van de ervaring was er onderscheid in titel.

Met deze functies komen we natuurlijk in 2018 niet weg.

Elk bedrijf heeft niet alleen een baas of eigenaar, maar ook een heel team van specialisten per onderdeel van de bedrijfsvoering.

Het begint al met de opsplitsing van commercie, financien en operationeel.

Binnen commercie heb je dan nog de binnen - en de buitendienst.

Binnen financien heb de doeners en de controllers.

Binnen de operationele afdeling is het geheel van taken opgesplitst in allerlei deeltaken en werkzaamheden die ieder voor zich ook een andere benaming dienden te krijgen omdat de waardering misschien wel meer of minder zou kunnen : vakbondsinvloed.

Waar is het begonnen en wie kan zich nu specialist noemen op een bepaald terrein?

De huidige situatie.

Binnen en operationele afdeling van een bedrijf wordt afhankelijk van de product flow iedere handeling (proces) met een andere titel aangeduid.

De kwaliteitsborging van deze processtappen is veelal geheel beschreven en vastgelegd met als doel de processen op elk moment met elkaar te kunnen vergelijken en te toetsen of het aan de beschreven specificaties voldoet.

Deze processtap wordt door een bediende, operator A , B of specialist met een HBO diploma ingevuld, afhankelijk van de moeilijkheidsgraag van de handeling en de verantwoordelijkheid of het afbreukrisico voor de onderneming.

Het geheel van processtappen dient uit eindelijk allemaal maar één doel : een product afleveren dat vodoet aan de wensen van de klant.

Gevolgen en consequenties .

Deze algehele ontwikkeling heeft voor elk individu gevolgen voor zijn arbeidsvreugde.

Zonder een oordeel uit te spreken of een en ander positief of negatief uitwerkt op de arbeidsvreugde komen we tot volgend overzicht.

  • eentonigheid van de werkzaamheden
  • routinematige bedrijfsblindheid
  • rusttijden -en pauzetijden noodzakelijk
  • overzicht van het totaal eindproduct raakt uit zicht
  • motivatie van de medewerker
  • informatie voorziening van de medewerker
  • betrokkenheid bij het totaal van de onderneming : mijn straatje is schoon!

Vervolgstap binnen de organisatie.

Om de gevolgen en de consequenties weer te 'managen' moeten er methodieken en voorwaarden worden uitgevonden en nageleefd om deze voor- en/of nadelige gevolgen weer te begrenzen en te reguleren.

Daarvoor zijn allerlei controlerende functies bedacht om deze processtappen en de afgeleide gevolgen te kunnen vastleggen en de afwijingen van de regels te rapporteren om de relatie op de kwaliteit van het eindproduct te kunnen beoordelen en uit eindelijk te kunnen garanderen dat alles volgens de van te voren afgesproken normen tot een zelfde eindresultaat heeft geleid.


Conclusies.

Snappen we het allemaal nog ?

Waar ging het ook alweer om ?

Als ik op de koffie visite gevraagd wordt : "Wat doe je zoal voor werk?", zeg ik maar dat ik voor een uitzendorganisatie werk.