ISO 22000

De meeste uitgebreide en meest omvattende norm voor kwaliteit binnen een onderneming is op dit moment IFS 22000.

Er zijn altijd twee aspecten van invloed voor het succesvol implementeren van een kwaliteitssyteem.

Allereerst dient de gehele organisatie zich te commiteren aan de kwaliteitsnormeringen, ja ook de directie en niet alleen op papier.

Daarnaast dient binnen de organisatie aan alle medewerkers het werken met een kwaliteitssysteem te worden uitgelegd en de mogelijkheid geboden worden om er tijd aan te besteden het zich eigen te maken.